Företrädare

1:e vice förbundsordförande Skåne, kommunalråd Svedala
Kommunstyrelseordförande, Kävlinge
Kommunalråd, Ystad
Kommunstyrelsens ordförande, Lomma
Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, förste vice ordförande i partistyrelsen
Oppositionsråd Ängelholm, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Oppositionsråd Kristianstad
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen, partigruppledare, Burlöv

Sidor