Företrädare

Riksdagsledamot, Skåne läns västra, Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet
Riksdagsledamot, Malmö. Ordförande i kulturutskottet.Talesperson i HBTQ-frågor.
Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra. Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Skåne. Bostadspolitisk talesperson.
Riksdagsledamot Skåne Norra och Östra, partistyrelseledamot, vice gruppledare för Moderaterna
Riksdagsledamot, Skåne Västra
Riksdagsledamot, Skåne Västra
Riksdagsledamot, Skåne Södra

Sidor