Ny rapport: Så bör vi förnya synen på gemensamt ägande

I dag släpper arbetsgruppen "Trygga tillsammans" en ny rapport med konkreta förslag om hur Moderaternas syn på det gemensamma ägandet bör förnyas. Ordförande och finansmarknadsminister Peter Norman och Anna Kinberg Batra, gruppledare och medlem i arbetsgrupppen, skriver i DN: Moderaternas historiskt sett ofta entydiga fokus på privatiseringar har kommit till vägs ände.

Ur artikeln:

Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för full sysselsättning och välfärd för alla. Fokus på tillgänglighet, kvalitet och effektivitet störs dock alltför ofta av en debatt om formerna för utförandet.

Öppna och väl fungerande marknader är en förutsättning för att god samhällsservice kan nå alla. Det gör att människor har makten att påverka sin egen vardag och att jobben tryggas. Gemensamt ägda bolag kan vara ett viktigt komplement när enskilda aktörer inte kan garantera en hög samhällsnytta eller ge de långsiktiga villkor som krävs för att vara värdeskapande.

Det gemensamma ägandet är, och bör förbli, starkt i Sverige. I dag är det en viktig motor i samhället. Exempelvis drivs 90 procent av äldreomsorgen och en majoritet av skolorna i kommunal regi. Samhalls arbete med att skapa meningsfull sysselsättning för personer som annars löper risk att hamna i utanförskap är ett gott exempel på hur statligt ägda bolag tillvaratar samhällsintresset när enskilda aktörer inte räcker till.

Moderaterna har historiskt sett positionerat sig som motståndare till gemensamt ägande. Emellanåt har det låtit som om försäljningar i sig självt skulle lösa alla effektivitets- och kvalitetsproblem. Att driftsformen eller ägandet skulle vara den avgörande faktorn för framgång motbevisas av verkligheten. Varken ägandet eller eventuella försäljningar har i sig något egenvärde. Nya moderaternas slutsats är att ägandet och driftsformerna bör prövas från fall till fall utifrån kriterier som tillgänglighet, kvalitet och samhällsnytta.

Alliansens ansvarstagande politik och återupprättandet av arbetslinjen är tillsammans med 90-talets reformer viktiga förklaringar till Sveriges starka position. Monopol har brutits och nya marknader har öppnats. Vi har sett högre produktivitet, höjda reallöner och ökad stabilitet. Exempelvis har öppnandet av telemarknaden, tillsammans med den tekniska utvecklingen, lett till att telekomindustrin kunnat bli en viktig tillväxtfaktor för den svenska ekonomin.

Få vill tillbaka till det reglerade Sverige, där samhällsservicen var mer begränsad, personalen i välfärden var hänvisad till endast en arbetsgivare och människor inte kunde välja bort dåliga välfärdsalternativ. De positiva resultaten av 90-talets reformer syns i lönekuvert och statens finanser såväl som i ökad tillgänglighet.

Det är uppenbart att motståndarna till marknadsöppnanden har verkligheten emot sig samt att Moderaternas, historiskt sett, ofta entydiga fokus på privatiseringar kommit till vägs ände. Att sälja ut verksamheter till dåligt fungerande marknader skapar inte större samhällsnytta. Genom att säkerställa väl fungerande marknader med tillsyn och transparens säkrar vi att en god samhällsservice når alla. Ett viktigt led i Moderaternas fortsatta förnyelse är att ta ytterligare ansvar för kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma ägandet och lägga mindre vikt vid drift- och ägarformerna.

 

Länk till hela artikeln i DN

Rapporten bifogas i sin helhet nedan

Publicerad: söndag, december 16, 2012 - 08:18