Kraftigt försämrade förutsättningar för privat hemtjänst i Nyköping

Nya kommunala krav slår ut mindre företag i hemtjänsten i Nyköping. Det nya kravet på att alla företag ska vara verksamma i hela kommunen omöjliggör för små företag att driva verksamhet i mindre orter.
I slutändan kommer det begränsa valfriheten för våra äldre.
 

Igår beslutade majoriteten (S,V MP)i Nyköping om ett nytt krav på att alla hemtjänstföretag ska vara verksamma i hela kommunen. Ett krav som gör det väldigt svårt för befintliga företag att verka i Nyköping och begränsar möjligheten för nya företag att etablera sig i kommunen.
Idag kom beskedet att ett av våra hemtjänstföretag går i konkurs. Effekten av majoritetens företagsovänliga politik är tydlig.
Situationen för de privata hemtjänstföretagen är redan ansträngd då höjningen av timersättningen inte motsvarat kostnadsökningarna under ett flertal år. Därför dras såväl kommunens egen verksamhet som de privata utförarna med svårigheter att få sina kostnader täckta. En realistisk timersättning är nödvändig och Moderaterna har föreslagit att, efter en kompenserande nivåkorrigering, kommunen årligen justerar timersättningen för hemtjänsten så att den följer vård-och omsorgsprisindex. Det förslaget har vi dock inte fått gehör för, istället försvåras nu situationen ytterligare för våra hemtjänstföretag.

Trots att den S-ledda majoriteten säger sig vara för valfrihet för våra äldre så drivs en politik som på sikt omöjliggör för andra utövare än kommunens egen.
I framtiden riskerar våra äldre att inte ha några alternativ att välja mellan när det gäller vilka som ska sköta om dem.

– Vi vill att Nyköping ska ha bra förutsättningar för småföretagare som vill ta hand om våra äldre, Att ställa det här kravet på våra hemtjänstföretag är ett hårt slag mot företagen och på sikt begränsar det våra äldres möjlighet att välja vilken hemtjänst de vill, säger Anna af Sillén.
– Den kommunala hemtjänsten gjorde en förlust på 19 miljoner kronor under år 2015. Att nu, som kompensation, försämra för de privata utförarna av hemtjänst är alldeles feltänkt, säger Johan Schenström.

FAKTA
2016 års brukarundersökning visar att den privata hemtjänsten generellt får bättre betyg än den kommunala.13 privata hemtjänstföretag är i dag verksamma i Nyköping. Mer än varannan hemtjänstkund i Nyköping väljer ett privat alternativ. Tillsammans sysselsätter de privara hemtjänstföretagen drygt 200 personer.

För mer information
Anna af Sillen (M), gruppledare 072-733 04 03
Johan Schenström (M), 2:e vice ordf Vård- & Omsorgsnämnden
 

Published: fredag, december 9, 2016 - 16:08