Gotlands ekonomiska läge är ytterst allvarligt.

Gotlands ekonomiska läge är ytterligt allvarligt och vi känner oss djupt bekymrade över årsredovisningen och månadsrapporten för regionen som diskuterats idag. Siffrorna för januari och februari pekar redan på en helårsavvikelse på -35 miljoner för hälso- och sjukvårdsnämnden och -20 för socialnämnden. Vi ser det som bekymmersamt för dessa nämnder att vända detta läge då de redan såhär tidigt på året visar på ett stort bedömt underskott.

- Vi ser redan nu att underskotten drar iväg och det måste till åtgärder för att säkerställa att vi gör rätt saker säger Anna Hrdlicka

Majoritetens förslag är en investeringsbudget på 901 miljoner kronor, varav cirka 330 miljoner skulle utgöras av förra årets ej förbrukade medel. Att vi detta läge ska ha förmåga att investera nästan en miljard är osannolikt, vilket också påpekats av ledande tjänstemän i regionen. Moderaterna avser att kraftfullt driva frågan om en investeringsbudget som är realistisk och genomförbar.

- Vi kan inte låna oss till balans i ekonomin, säger Anna Hrdlicka, någon ska i slutänden betala.

Vi oroar oss för att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor kan dra ut på tiden. Nu begärs förläggning av nuvarande handlingsprogram till slutet av 2016, både handlings program och ny organisation ska vara klar framåt september i år. Vi moderater är noga med att understryka vikten av att ett nytt handlingsprogram finns på plats för beslut i december för att räddningstjänsten ska få klara direktiv, och för gotlänningarnas trygghet.

- Vi har en gigantisk investeringsbudget i förhållande till våra resurser. Vi behöver gå från önskelista till realism säger Anna Hrdlicka.

Informationen som gavs om regionindelningen ger vid handen att Stockholm nu vill skynda på sin egen regionbildning och vara klara redan 2018. Vi moderater har signalerat att Stockholm är en möjlig partner i en ny storregion, men om Stockholm skyndar på sin process är det svårt att hitta ingångarna. Att försöka ställa krav i en redan bildad region i ett senare skede kommer att bli svårt.

Published: torsdag, april 7, 2016 - 13:46