Gävleborg kan mer!

Moderaterna i Gävleborgs län konstaterar att Sverige och Gävleborg är på väg åt fel håll. Politiken och politiska beslut går från ordning och reda i ekonomin och från medborgarfokus till ett systemförsvar, till mindre valfrihet och möjlighet att själv få bestämma över det egna livet och till mer makt åt politiken.

De ledande politikerna lämnar den framgångsrika arbetslinjen och mer av bidragssamhället är på väg tillbaka. Skatter höjs och arbetstillfällen försvinner. Moderaterna utvecklar nu sin politik inom många viktiga områden både på den nationella nivån och i Gävleborgs län.

Försvaret har återigen blivit en viktig fråga för hela vårt land och även för vårt län. Här vill Moderaterna satsa mera resurser och utreda om vi ska ansöka om ett medlemskap i NATO.

Skolfrågan är kanske den viktigaste frågan för landets och länets framtid och alla måste få lyckas och nå fullständiga betyg. Stöd och resurser i första hand till de skolor som inte klarar sina uppdrag. Dessa ska även kunna sättas under nationell styrning och ledning.

Vi moderater ska se till att skattepengarna går till eleverna, till de äldre och till sjukvård och inte till annat. Politiker måste ta ansvar att det blir så och att vi följer både ekonomi och kvalitet mycket mer fokuserat. Vi ska vara beredda att förändra och utveckla.

Sverige och Gävleborg kan mer, men det betyder att arbetslinjen måste få gälla, att flera arbetar och bidrar till att vi klarar av välfärdsfrågorna tillsammans. Mer företag, fler i arbete och att använda varje skattekrona effektivt är lösningen på kommande utmaningar.

Published: tisdag, april 28, 2015 - 10:29