Politik

Hans-Birger Ekström, kanslichef

Mattias Keresztesi, policychef
mattias.keresztesi(at)moderat.se
08-7864226

Pia Bonaure, assistent, ansvarig Moderater i utlandet
pia.bonaure@riksdagen.se
08-786 45 11

Maryse Forsgren, assistent
maryse.forsgren(at)moderat.se
08-786 45 14

Elin Hansson, projektledare policy
elin.hansson(at)moderat.se
0722-369092

Filip Solsjö, politiskt sakkunnig
filip.solsjo(at)riksdagen.se
072-586 90 16

Handläggare
 

Per Lindgren, politiskt sakkunnig konstitutionsutskottet
per.lindgren(at)moderat.se
08-786 45 63

Anna Ewetz, politiskt sakkunnig justitieutskottet
anna.ewetz(at)moderat.se
08-786 45 19

Hannes Beckman, politiskt sakkunnig parlamentarisk handläggare
hannes.beckman(at)moderat.se
08-786 65 31

Martin Holmén, näringspolitiskt sakkunnig
martin.h.holmen(at)moderat.se
08- 786 46 74

Lisa Cahlman Friis, politiskt sakkunnig civilutskottet (tjl.)
lisa.cahlman.friis(at)moderat.se
08-786 65 31

Jörgen Sollin, politiskt sakkunnig försvarsutskottet
jorgen.sollin(at)moderat.se
08-786 44 51

Stefan Dubois, politiskt sakkunnig socialförsäkringsutskottet
stefan.dubois(at)moderat.se
076-834 77 32

Stefan Ek, politiskt sakkunnig socialutskottet
stefan.ek(at)moderat.se
08-786 45 24

Markus Lagerquist, politiskt sakkunnig kulturutskottet
markus.lagerquist(at)moderat.se
08-786 45 06

Victoria Nilsson, politiskt sakkunnig utbildningsutskottet
victoria.nilsson(at)moderat.se

Henrik von Celsing, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet (tjl.)
henrik.von.celsing(at)moderat.se
08-786 60 46

Frida Änghede, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet (tjl.)
frida.anghede(at)moderat.se

Johanna Hornberger, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet (vik.)
johanna.hornberger(at)moderat.se
08-786 45 04

Louise Dreifeldt, politiskt sakkunnig trafikutskottet
louise.dreifeldt(at)moderat.se
08-786 45 17

Anna Ahlstrand, politiskt sakkunnig arbetsmarknadsutskottet
anna.ahlstrand(at)moderat.se

Kristina Hulting, politiskt sakkunnig EU-nämnden 
kristina.hulting(at)moderat.se
08-786 49 08

Kristina Lutz, politiskt sakkunnig utrikesutskottet
kristina.lutz(at)moderat.se
08-786 54 82

Margareta Wilhelmsson, handläggare parlamentarisk juridik
margareta.wilhelmsson(at)moderat.se
08-786 56 57

Elin Ahlmark, utskottssamordnare
elin.ahlmark(at)moderat.se
08-786 53 87
 

Stöd till riksdagsledamöter
 

Maria Arctaedius, chef politiska sekreterare
maria.arctaedius(at)moderat.se
08-786 52 81
073-820 58 37

Publicerad: onsdag, juni 20, 2012 - 10:49
Uppdaterad: tisdag, augusti 30, 2016 - 10:42