Politik

Hans-Birger Ekström, kanslichef

Mattias Keresztesi, policychef
mattias.keresztesi(at)moderat.se
08-786 42 26

Pia Bonaure, assistent, ansvarig Moderater i utlandet
pia.bonaure@riksdagen.se
08-786 40 00

Maryse Forsgren, assistent
maryse.forsgren(at)moderat.se
08-786 40 00

Elin Hansson, politisk sakkunnig policy
elin.hansson(at)moderat.se
08-786 40 00

Filip Solsjö, politiskt sakkunnig policy
filip.solsjo(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Handläggare
 

Per Lindgren, politiskt sakkunnig konstitutionsutskottet
per.lindgren(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Anna Ewetz, politiskt sakkunnig justitieutskottet
anna.ewetz(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Hannes Beckman, politiskt sakkunnig parlamentarisk juridik
hannes.beckman(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Martin Holmén, näringspolitiskt sakkunnig
martin.h.holmen(at)riksdagen.se
08- 786 40 00

Jörgen Sollin, politiskt sakkunnig försvarsutskottet
jorgen.sollin(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Stefan Dubois, politiskt sakkunnig socialförsäkringsutskottet
stefan.dubois(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Stefan Ek, politiskt sakkunnig socialutskottet
stefan.ek(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Markus Lagerquist, politiskt sakkunnig kulturutskottet
markus.lagerquist(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Victoria Seemann, politiskt sakkunnig utbildningsutskottet (nytt efternamn)
victoria.nilsson(at)riksdagen.se, 08-786 40 00

 

Henrik von Celsing, politiskt sakkunnig civilutskottet (annat utskott mot tidigare)
henrik.von.celsing(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Jesper Gyberg, politisk sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet

Jesper.gyberg(at)riksdagen.se, 08-786 40 00

Frida Änghede, politiskt sakkunnig miljö- och jordbruksutskottet (tjl.)
frida.anghede(at)moderat.se, 08-786 40 00

Marcus Morfeldt, politiskt sakkunnig trafikutskottet (ny polsak)
marcus.morfeldt(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig arbetsmarknadsutskottet

Maria.mikkonen(at)riksdagen.se, 08-786 40 00

Anna Bergendal, politiskt sakkunnig arbetsmarknadsutskottet (nytt efternamn)
anna.ahlstrand(at)riksdagen.se, 08-786 40 00

Kristina Hulting, politiskt sakkunnig EU-nämnden 
kristina.hulting(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Kristina Lutz, politiskt sakkunnig utrikesutskottet
kristina.lutz(at)riksdagen.se
08-786 40 00

Karin Sedvall, politiskt sakkunnig migration

karin.sedvall@riksdagen.se, 08-786 40 00

Elin Ahlmark, utskottssamordnare
elin.ahlmark(at)riksdagen.se
08-786 40 00
 

Stöd till riksdagsledamöter
 

Maria Arctaedius, chef politiska sekreterare
maria.arctaedius(at)moderat.se
08-786 52 81

Publicerad: onsdag, juni 20, 2012 - 10:49
Uppdaterad: torsdag, april 27, 2017 - 01:24