Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Våra företrädare i Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Ledamöter


Ersättare


Berätta gärna nedan hur Du vill vi ska utveckla vår politik mer inom området utbildning, arbetsmarknad och integration.

Publicerad: onsdag, september 12, 2012 - 20:21
Uppdaterad: tisdag, september 18, 2012 - 07:25

Vi lyssnar och tar till oss. Vi lyssnar. Och tar tag.