Politiska möten

Stora gruppen-vad är det och hur fungerar den?
Cirka en gång i månaden har vi möte med "Stora gruppen". Då avhandlas bland annat ärenden inför kommande kommunfullmäktige. Här ges en dragning av ärendena och en fördjupad version av större frågor. Ibland har vi också besök av någon tjänsteman från kommunen, som informerar om status i en aktuell fråga.
Mötena är i regel på en torsdag och äger rum i moderatlokalen på V:a Kvarngatan 32. Mötet börjar vanligtvis 18.30, och är öppet för alla medlemmar i Nya Moderaterna.
Kom gärna 10 min. innan för att mingla runt och hälsa på alla.
Mötestiden varierar. I regel håller vi på c:a 2 h, men du kan lämna tidigare om det behövs.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer Nyköpingsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter varav 14 stycken är Moderater som tar beslut i alla stora frågor om Nyköping.
Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.
Så här kan du följa kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 19:00 i A-salen i stadshuset, och är öppna för allmänheten.
Du kommer in genom huvudingången vid Stora Torget. Som åhörare går du upp för trappan t.v. om A-salen och tar plats på läktaren, där du har en utmärkt överblick över vad som sägs och sker under sammanträdet.

Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige är Landstinget Sörmlands högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Sörmland, bland annat skattesats och budget. Här sitter 71 ledamöter, varav 14 moderater, som väljs vid allmänna val vart fjärde år, direkt av dig som bor i Sörmland.
Landstingsfullmäktiges sammanträden hålls i landstingssalen Repslagaregatan 19 i Nyköping. Det är öppna, offentliga möten, dit allmänheten är välkommen att sitta med och lyssna.
 

För aktuella mötesdatum se kalendariet

Publicerad: måndag, juni 27, 2016 - 23:12
Uppdaterad: torsdag, januari 26, 2017 - 23:44