Stärkt säkerhet i en orolig omvärld

Moderaternas agenda för stärkt svensk säkerhetspolitik stod i fokus när Anna Kinberg Batra talade på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen i dag. Att Sverige bör gå med i Nato, att förstärka säkerhetsarbetet i Sverige och att en ny Försvarsberedning omedelbart bör tillsättas är nödvändigt för att lägga om och anpassa politiken för att svara upp mot det nya säkerhetsläget i vårt närområde och den förändrade världsordningen.

Kinberg Batras tal tog utgångspunkt i att omvärlden är osäkrare och oroligare än på mycket länge samt att dagens säkerhetspolitiska hotbilder är komplexa. 

Det handlar till exempel om Rysslands agerande där militärt våld och hot om våld återigen har blivit ett verktyg som används i Sveriges närområde, om sönderfallande samhällen och inbördeskrig tillsammans med gränsöverskridande terrorism. Till det skapar ett integrerat användande av olika former av krigföring och propaganda, ny teknik som används inom psykologisk krigföring samt riktade insatser mot elektroniska infrastruktur ytterligare utmaningar. 

Det nya säkerhetsläget i vårt närområde och den förändrade internationella världsordningen kräver anpassning och en omläggning av politiken för att förbättra båda dessa parametrar. Sveriges samlade förmåga att försvara vårt samhälle – civilt, militärt, polisiärt – mot den nya tidens hot behöver vässas. Därför krävs tre omedelbara uppdateringar av politiken:

  • Sverige bör gå med i Nato
  • Ett Sverige i Nato skulle stärka säkerheten i Östersjöområdet, ge oss ett ökat internationellt inflytande och underlätta att leverera det vi med solidaritetsförklaringen redan åtagit oss. Det är Nato som gör vårt europeiska samarbete operativt.
  • Förstärkt säkerhetsarbete i Sverige
  • Att resa för att kriga med terrororganisationer ska kriminaliseras. Säkerhetspolisen behöver resurser och bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning och tillgång till signalspaning. 
  • Regeringen måste omedelbart tillsätta en ny Försvarsberedning

Den bör ges ett brett mandat som omfattar totalförsvaret i dess vidaste bemärkelse, men också utmaningen med radikalisering och terrorism. Sverige behöver en brett förankrad säkerhetspolitisk bedömning och plan för hur vi ska möta framtidens militära och civila säkerhetsutmaningar. 

Anna Kinberg Batras tal bifogas. Se talet här. 

Publicerad: måndag, januari 11, 2016 - 15:51
Nyckelord: