Starkt och samlat agerande mot terrorismen

I dag intervjuas Anna Kinberg Batra i Svenska Dagbladet om terrorattackerna i Bryssel och om hur Sverige bäst kan stärka arbetet i kampen mot terrorismen. Att stärka Polisens förmåga, säkerställa bättre verktyg för Säkerhetspolisen samt att agera tillsammans med andra internationellt är avgörande delar.

  • Våra tankar är med offrens familjer, nära och kära efter detta avskyvärda attentat. Terrorismen har återigen slagit till nära oss och i hjärtat av det som berör oss, säger Kinberg Batra.  
  • Nu är det viktigt att vi inte är naiva. Sverige ska ta hotet om terrorism på stort allvar. Vi måste agera samlat och med kraft. 
  • Vi ska inte söka efter partipolitiska skillnader utan se till att Sverige gör det som behöver göras för att säkra tryggheten i samhället. Det är bra att flera av Moderaternas och Alliansens förslag nu genomförs i samråd med regeringen. Det behövs också beredskap för Sverige att vidta ytterligare åtgärder om läget kräver det. 
Kinberg Batra betonar ett antal insatser som särskilt viktiga:
  • Möjligheten för Polisens nationella insatsstyrka att agera på flera platser samtidigt behöver komma på plats så snart som möjligt. Sverige har inte den möjligheten i dag. 
  • Säkerhetspolisen behöver ges tillgång till uppgifter från signalspaning under förundersökning. Det ingår inte i den överenskommelse vi har nu. Annars riskerar Säpos arbete att försvåras när terrorresorna kriminaliseras. 
  • Vi måste vara beredda att öka vårt internationella deltagande om det krävs, det som styr det är vad kampen mot terrorismen kräver. 
Läs intervjun med Anna Kinberg Batra här.
Publicerad: torsdag, mars 24, 2016 - 09:20