Skärp preskriptionstiden vid avslag på asylansökan

Sverige måste få återvändandet att fungera bättre för de som fått avslag på sin asylansökan. Därför vill Moderaterna förlänga preskriptionstiden till åtta år, det säger Elisabeth Svantesson i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Sverige måste få återvändandet att fungera bättre för de som fått avslag på sin asylansökan. Därför vill Moderaterna förlänga preskriptionstiden till åtta år, det säger Elisabeth Svantesson i en intervju med Sveriges Radio i dag.

  • 22 000 människor är i dag kvar i Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Den gruppen kommer att växa och bli större. Det skapar parallellsamhällen där utanförskapet växer och människor riskerar att utnyttjas. Den utvecklingen är ohållbar och måste brytas. 
  • Ett sätt att få fler att återvända är att förlänga preskriptionstiden innan den som fått avslag på sin asylansökan kan söka igen. Lagstiftningen får inte bidra till att människor gömmer sig. Därför vill Moderaterna väsentligt skärpa preskriptionstiden, från dagens fyra år till åtta år. Regeringen behöver nu agera och lyfta denna fråga, säger Svantesson.

Läs mer här.

Tidigare M-förslag för ökat återvändande.

Publicerad: onsdag, december 30, 2015 - 12:39