Så här skapar vi fler jobb


Jobben är den viktigaste frågan för Nya Moderaterna och vårt mål är full sysselsättning.

Hur?
•    Vi satsar på utbildning, forskning och infrastruktur.
•    Vi sänker skatten. Dels för att göra det billigare att anställa människor, men även för att vanligt folk ska få mer i plånboken när de själva arbetar. Detta stimulerar nya jobb.
•    Vi tycker att alla jobb är viktiga och behövs.  Vi välkomnar alla jobb med avtalsenliga villkor. Detta är grunden för vår politik och ett skäl till att jobben blir fler.

Tack vare Alliansregeringens arbetslinje och ansvarsfulla ekonomiska politik
har den svenska tillväxten och sysselsättningen utvecklats bättre än i de flesta andra EU- länder. Därför har vi utrymme för offensiva framtidssatsningar när andra länder tvingas till skattehöjningar, nedskärningar och åtstramningar.

Vägen till full sysselsättning är att stärka drivkrafterna till arbete, framförallt genom att sänka skatten på arbete och utforma trygghetssystemen så att de främjar en återgång till arbetsmarknaden. Det handlar också om att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik för att underlätta omställning och att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, förbättra matchningen och främja tillkomsten av nya jobb. För att rusta Sverige för en hårdnande internationell konkurrens är det också nödvändigt att investera i utbildning, forskning, infrastruktur samt att förbättra företagsvillkoren och bostadsmarknadens funktionssätt. Vilket vi också gjort med vår budget. Det handlar bland annat om sänkt bolagsskatt så att svenska företag blir mer konkurrenskraftiga, omfattande infrastruktursatsningar, ett ungdomspaket på 8,1 miljarder och 2,1 miljarder för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet.

Vi har på detta sätt en politik för jobb, och som även skapat jobb trots en historisk kris.

Publicerad: onsdag, januari 30, 2013 - 14:34
Nyckelord: