Så bygger vi Sverige starkare

Anna Kinberg Batra presenterar i dag, i en intervju med Sveriges Radio, Moderaternas prioriteringar för att bygga Sverige starkare med fler jobb och bättre integration.

- Menar man allvar med att alla ska jobba och att Sverige ska hålla ihop så behöver man göra reformer för att nå dit. I dag lever var sjunde person i arbetsför ålder, över 800 000 människor, i utanförskap. Och det riskerar att bli fler. Många unga utan gymnasieutbildning och många utrikes födda, har fortfarande aldrig fått sitt första jobb. Om dessutom inte något görs för att förbättra vägen in till arbetsmarknaden riskerar ungefär 90 000 fler utomeuropeiskt födda bli varaktigt arbetslösa, säger Kinberg Batra.

- Vi behöver nu se till att arbete alltid lönar sig, att fler ges chansen att lära sig jobbet på jobbet och att ställa tydliga krav på ansträngningar. Fler måste lära sig mer i den svenska skolan och vi måste redan från första dagen fråga människor som kommit hit vad de kan.

- Moderaterna kommer att ta ansvar för att leda en regering som bygger Sverige starkare och skapar fler vägar in på arbetsmarknaden. Vägen dit går genom reformer, inte sänkta löner. En moderatledd regering kommer inte att lagstifta om sänkta löner. Fler behöver i stället få möjlighet att få sitt första jobb. I Sverige ska man kunna ta steget in på arbetsmarknaden, göra rätt för sig och komma till sin rätt. Den känslan behöver fler få uppleva, säger Kinberg Batra.


5 viktiga steg Sverige behöver ta för att fler ska ta komma in på arbets-marknaden:

1.    Arbete ska alltid löna sig.

2.    Fler måste få chansen att lära sig jobbet på jobbet.

3.    Det behöver ställas tydligare krav på egna ansträngningar för att få det första jobbet.

4.    Fler måste lära sig mer i den svenska skolan.

5.    Sverige måste fråga människor som kommit hit vad de kan, och det från första dagen.

Läs Anna Kinberg Batras anförande. Finns bifogat. 


Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6390669

Se Anna Kinberg Batra i riksdagens aktuella debatt om vägen in på arbetsmarknaden, i dag 09:00, här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Aktuella-debatter/Aktuell-debatt/?did=H3C120160316ad

Bifogade filer: 
Publicerad: onsdag, mars 16, 2016 - 06:55