Regeringen måste stå till svars

I ett osäkert omvärldsläge behövs tydlighet och fokus på hur Sveriges försvarsförmåga kan stärkas, inte otydlighet om inriktningen för politiken. Moderaterna ifrågasätter därför utrikesminister Margot Wallströms utspel om sin egen personliga syn på värnplikten. 

– Detta behöver hon förklara ytterligare. Hon måste stå till svars för vad regeringen tycker, och också vad den kan leverera och göra, säger Anna Kinberg Batra, på plats på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. 

Även Karin Enström, utrikespolitisk talesperson och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, deltar på Rikskonferensen. Båda markerar mot Wallströms uttalande. 

– Är det regeringens politik, att plötsligt öppna upp för en omfattande både civil och miltär plikt? Vad är syftet? Vad kommer det kosta och vem ska betala det? Det här öppnar upp för frågor kring var regeringen står i pliktfrågan. Det stämmer inte överens med det som försvarsministern har sagt, säger Enström.

– Är det så att man vill göra något annat då får man också hitta de pengarna, och jag kommer att vaka över den försvarsuppgörelse som vi har knutit, säger Hans Wallmark. 

Läs mer här:

Expressen.

Aftonbladet.

SvD.

Publicerad: måndag, januari 11, 2016 - 10:26