Regeringen får backa.....igen!

Regeringen får backa - igen!
Igår stod det klart att regionreformen faller då Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar förhandlingarna om en framtida ny regionindelning.

Tidigare har två regeringar, en socialdemokratiskt- och en moderatledd, avvisat förslag på att skapa en ny regional indelning. Det ansågs ej vara en framkomlig väg eller lösning på de samhälleliga utmaningarna. Nuvarande regering verkade dock inte dela den uppfattningen, utan istället var det tänkt att en ny kartbild skulle forceras fram utan att ta hänsyn till vare sig synpunkter från flera politiska partier eller våra invånare. Vi har hela tiden haft ett tydligt budskap och krav - för att överhuvudtaget driva igenom en sådan stor och genomgripande samhällsförändring krävdes en folklig förankring och ett brett politiskt stöd.

Inför valet 2014 satt Socialdemokraterna stilla i båten och yppade inte ett ord om deras storslagna planer på att ändra vår geografi. Det fanns inget i deras retorik som visade på att lösningen på alla samhällsproblem var skapandet av storregioner. Istället för att ta en saklig debatt, tillsattes därför ytterligare en utredning med syfte att lyfta fram alla fördelar som teoretiskt sett kunde appliceras på flera sakpolitiska områden. I praktiken var det mer som en tillbakagång till den socialdemokratiskta likformighetens mantra att allt ska stöpas i samma form för bästa möjliga styrning.

Sedan i somras har emellertid Regeringen fått backa gång på gång i frågan. Först meddelas att Halland ej kommer att föreslås ingå i Västra Götalandsregionen då acceptans saknas för en ny regionindelning. I början av november får sedan Regeringen backa igen då det gäller förslaget att föra samman de sex länsstyrelserna i den tänkta Svealandsregionen redan 2018. Varför? Jo, motståndet var för stort. Ett par veckor senare meddelar Ardalan Shekarabi att Jämtland inte kommer ingå i den tänkta storregionen i Norrland eller framtida regionreform. Han konstaterar att det saknas stöd för förslaget och att motståndet är så omfattande att länet även lyfts från dagordningen vid eventuella framtida diskussioner i frågan.
Frågan som vi har ställt är var har den acceptans och stöd för förslaget som ja-sägarna talat om hela tiden funnits? 

Och så händer det - Regeringen får backa igen! Igår stod det klart att den föreslagna regionreformen faller då Centerparitet och Kristdemokraterna lämnade förhandlingarna. Ett stort nederlag för Regeringen och ansvarig minister Ardalan Shekarabi som under gårdagskvällen meddelar att frågan är politiskt död under överskådlig framtid och därför heller inte kommer att lägga fram propositionen om en ny regional indelning i Riksdagen i vår.

Tack alla som har engagerat sig i frågan och hjälpt till att skapa opinion. Nu fokuserar vi oss på hur vi kan skapa kvalitetsförbättingar för våra patienter, bättre arbetsmijlö för våra medarbetare och lyfta länets tillväxt och utveckling - istället för att rita nya kartor.

Publicerad: fredag, november 25, 2016 - 08:03