Reformpaket för att stärka integrationen i kommunerna

På en pressträff i dag presenterade Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson, ett brett reformpaket för att ge kommunerna bättre förutsättningar för att klara dagens krävande situation vad gäller bostäder och integration. 

 • Sveriges kommuner måste ta ansvar för integrationen, men alla kommuner måste också ges förutsättningar i en mycket krävande situation. Utanförskapet måste pressas tillbaka. Det behövs stramare bidrag och tydligare krav på att fler ska göra rätt för sig. Och vi måste bättre lösa den bostadskris som är akut i många kommuner, säger Anna Kinberg Batra.
 • När allt fler kommuner använder sig av nödlösningar, såsom att ge förtur i kommunala bostadsköer eller köper bostadsrätter, är situationen inte hållbar. Grupper riskerar dessutom att ställas mot varandra. Utflyttningen till kommunerna måste bromsas och vi måste underlätta andra boendelösningar. Vi vill också ge de kommuner som vill möjlighet att ta över ansvaret för integrationen, säger Elisabeth Svantesson.
 • När fler än någonsin behöver en bostad kan byggandet inte vänta. Moderaterna är därför beredda att i riksdagen driva igenom skarp lagstiftning för att fler bostäder ska kunna byggas, avslutar Kinberg Batra.

Reformpaket för att stärka integrationen i kommunerna:

 • Möjliggör för kommuner som vill att ta över ansvaret för integrationen av nyanlända
 • Förläng etableringstiden från två till tre år
 • Skärpta krav på dem i försörjningsstöd genom krav på att söka jobb även utanför närområdet samt att fler bör omfattas av aktivitetskraven
 • Migrationsverkets lägenheter för asylsökande bör överlåtas till nyanlända
 • Inbromsning av utflyttningen till kommunerna
 • Kombinera anvisningslagen med möjlighet för kommuner som inte får fram boende att betala för plats på asylboende
 • Fler personer bör kunna dela rum i stödboende
 • Moderaterna är även beredda att i riksdagen väcka utskottsinitiativ för att driva igenom skarp lagstiftning för en effektivare planprocess samt nya bullerregler, för att möjliggöra ett snabbare och enklare bostadsbyggande och att mer mark ska gå att bygga på.

Läs mer om förslagen i bifogad PM.

Presentationen från pressträffen bifogas. 

Publicerad: onsdag, december 21, 2016 - 13:06