Redan beslutade vägprojekt i Skåne ska byggas som planerat

Regeringen har valt att ompröva redan beslutade vägprojekt. För Skåne har detta skapat osäkerhet kring huruvida investeringarna i E22:an och E65:an kommer att blir av som planerat eller ej. Ännu har inga tydliga besked kommit från regeringen i frågan. I Moderaternas infrastrukturmotion slår partiet dock fast att vägprojekten ska färdigställas som planerat.

- Moderaterna vill bygga om E22:an och E65:an som planerat. Regeringens agerande har skapat osäkerhet i länet. Därför vill vi ge tydliga och lugnande besked till skåningarna i den här frågan. Vägarna ska byggas, säger Boriana Åberg (M), skånsk riksdagsledamot i Trafikutskottet.

Trafikverket har varnat för att regeringens anslag till vägunderhållet inte kommer att räcka till att underhålla hela vägnätet. Myndighetens generaldirektör Lena Erixon har varnat för att de låga anslagen kommer att försämra standarden på landets lågtrafikerade vägar.

- Regeringen låter vägnätet förfalla. Moderaterna vill motverka att en liknande underhållsskuld byggs upp på vägsidan som på järnvägen. Därför anslår vi en halv miljard mer än regeringen till vägunderhåll varje år i vår infrastrukturmotion, säger Jessica Rosencrantz (M), trafikpolitisk talesperson.

Moderaternas anslag till järnvägsunderhåll och investeringar ligger på samma nivå som regeringens. Järnvägunderhållet höjs således med 47 procent under kommande planperiod.

För mer information:
Carl Albinsson, 0738-06 63 82, carl.albinsson@riksdagen.se 

 

Publicerad: torsdag, oktober 27, 2016 - 14:41