Polisen måste utreda de oacceptabla övergreppen mot unga tjejer

De sextrakasserier mot unga tjejer, i samband med en ungdomsfestival, som rapporterats om är fullständigt oacceptabla. Anna Kinberg Batra kräver att Polisen noga utreder vad som skett och Moderaterna kallar samtidigt inrikesministern till Justitieutskottet.

Jag reagerar väldigt starkt. Jag tror att vi är många som blir mycket upprörda och vill veta vad som har hänt, inte minst vi föräldrar. Nu är det väldigt viktigt att Polisen förklarar vad som har hänt, hur det gått till och ser till att något liknande aldrig händer igen. Vi måste kunna lita på att Polisen gör allt de kan både för att förebygga och ingripa vid brottslighet. Det får aldrig bli politik vilka brott som rapporteras och anmäls. Svenska folket måste kunna lita på att Polisen gör sitt jobb och inte tar politiska hänsyn i vilka brott man rapporterar, säger Kinberg Batra. 

Moderaterna kommer även att kräva att ansvarigt statsråd, Anders Ygeman, kommer till Justitieutskottet för att klargöra vad Polisen gör för att utreda händelserma och se till att något liknande aldrig upprepas igen. 

Läs mer här.

Publicerad: måndag, januari 11, 2016 - 15:50
Nyckelord: