Plan för ett starkare Sverige: Moderaternas nya reformgrupper

I dag presenterades fem nya reformgrupper som kommer att arbeta med att utveckla Moderaternas plan för ett starkare Sverige. Ansvar för ekonomin, en trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor, att arbete och ansträngning alltid ska löna sig, tillväxt i hela Sverige och en trygghet att lita på – kommer att vara de prioriterade områdena. Reformarbetet ska lägga grunden för besluten som ska fattas av Moderaternas arbetsstämma, som äger rum den 12-15 oktober 2017 i Örebro.

På en pressträff i dag presenterade Anna Kinberg Batra de fem reformgrupperna och de respektive ordförandena:

­Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop. Det ställer krav på reformer för en stark ekonomi, som bryter utanförskap och bidragsberoende samt ser till att vi har en trygg och tillgänglig välfärd och att det är nolltolerans mot dåliga skolor. Vi ska ha tillväxt i hela landet och en trygghet som inte sviker någon eller något område. Därför behövs vår plan för ett starkare Sverige.

­I dag inleder vi ett brett arbete för att ytterligare utveckla och stärka planens fem delar. Med den politiken vill jag lägga grunden för att leda nästa regering, avslutar Kinberg Batra.

Plan för ett starkare Sverige – reformgrupper:

Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
Ordförande: Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson

­Sverige står både på kort och längre sikt inför viktiga ekonomisk-politiska vägval. Vårt arbete ska ta sikte på hur vi rustar Sverige både finansiellt och med genomtänkta reformer för att såväl klara av nästa kris som att hållbart finansiera svensk välfärd. En central del är att kvalificering till bidrag och sociala förmåner, via jobb eller permanent bosättning, ska vara en vägledande princip, säger Kristersson.

En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor
Ordförande: Peter Danielsson, förste vice partiordförande

­Ambitionerna för svensk skola måste höjas för att lyfta kunskapsresultaten. Vi ska inte ha dåliga skolor som fortsätter att utsätta elever för bristfälliga kunskaper. Kommunerna pressas utifrån flyktingkrisen och integrationsutmaningen, därför behöver vi stärka skolan och vården för att klara detta. Och vi måste lyckas rekrytera fler medarbetare till viktiga välfärdsyrken, där det råder stor brist framöver, säger Danielsson.

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
Ordförande: Elisabeth Svantesson, andre vice partiordförande, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson

­Upp emot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. Efter åtta år i Sverige har bara var fjärde nyanländ heltidssysselsättning. Hälften av de vuxna som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige har som mest en utbildning som motsvarar grundskola. Ska Sverige klara den svåra uppgift vi står inför krävs fler jobbreformer och framför allt fler enkla jobb. Regeringen tar inte den uppgiften på allvar. Det gör vi och därför kommer vi att vända på alla stenar och tänka nytt för att fler ska komma i jobb och egen försörjning. Vi ska bryta utanförskapet, säger Svantesson.

Tillväxt i hela Sverige
Ordförande: Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen

­Jag vill förlänga arbetslinjen och vill att den skall ha sin utgångspunkt i företagandet. Det är där jobben skapas. Villkoren för företagande och förutsättningar för ett livskraftigt lokalt företagsklimat är avgörande för att Sverige ska kunna klara framtidens konkurrenskraft och öka tillväxten. Nya tjänsteföretag ska kunna verka tillsammans med ”gammal” basindustri. En förutsättning för detta är bland annat att vi har kostnadseffektiva, hållbara och pålitliga transportmöjligheter i hela landet, säger Polfjärd.

Trygghet att lita på
Ordförande: Tomas Tobé, partisekreterare

­Det finns 130 områden i Sverige där utanförskapet är särskilt stort. Färre än hälften i arbetsför ålder arbetar i dessa områden. Här brister också skolan och tryggheten. Det ska vi inte acceptera i Sverige. Att vända utvecklingen kommer att kräva ett långsiktigt, tålmodigt arbete och vi ska vara resultatinriktade. Att upprätthålla lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Det behövs förebyggande insatser, att polisen har bättre förutsättningar att göra sitt jobb och brott måste klaras upp och straffas, säger Tobé.

Reformgruppernas direktiv bifogas.

Publicerad: torsdag, oktober 13, 2016 - 11:11