Peter Danielsson förstår det danska beslutet.

- Det krävs en europeisk lösning på flyktingkrisen, Sverige, Danmark och Tyskland kan inte klara detta själva. Men där är vi inte än och då är det ett förståeligt beslut från dansk sida, säger Peter Danielsson till TT.

- Vi behöver minska flyktingtrycket, men det hade varit bättre med vårt huvudförslag om direktavvisningar vid gränsen av personer som kan söka asyl i andra säkra länder. Det hade kunnat ske vid gränsen av en myndighet och hade inte inneburit samma problem för resenärerna.

Men även ni röstade ju för id-kontroller men med en annan tidsperiod. (TT)
- Det hade inneburit att man varit tvungen att ompröva beslutet varje månad. Vi ville diskutera hur man skulle genomföra detta på bästa sätt, men det hanns inte med utan forcerades fram. Men allra helst hade vi velat att man tagit beslutet om direktavvisningar, säger Peter Danielsson (M).

Läs mer här.

Och här.

Publicerad: måndag, januari 4, 2016 - 16:31