Naivt att tro att flyktingkrisen är över

Anna Kinberg Batra kommenterade i dag Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande som förväntas komma till Sverige i år.

- Det är naivt att tro att krisen skulle vara över, säger Kinberg Batra.

- Vi behöver få tillfälliga uppehållstillstånd på plats, bättre återvändande och bättre kontroll över de offentliga finanserna, säger Kinberg Batra som tror att politiken, utöver vad som redan är på gång, kan behöva stramas upp ytterligare. 

- Det Sverige behöver är en tillfällig flyktingpaus, som Moderaterna har föreslagit, så att vi får ordning i mottagandet - det har vi inte nu, avslutar Kinberg Batra.

Bakgrund

Migrationsverket presenterade i dag en rapport som visar att mellan 70 000-140 000 personer kan väntas söka asyl i Sverige under 2016. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-02-04-Stor-osakerhet-praglar-Migrationsverkets-prognos.html

Läs mer här.

 
Publicerad: torsdag, februari 4, 2016 - 16:38