Med anledning av attentaten i Bryssel

Anna Kinberg Batra kommenterar dagens terrorattattentat i Bryssel på twitter. 

Med anledning av attentaten i Bryssel kommenterar Anna kinberg Batra följande på twitter:

Fasansfulla attentat i Bryssel, mot människor och familjer men också mot vårt samhälle och vår öppenhet. Terrorismen måste bekämpas. #svpol

 

Läs mer här.

Terrorbekämpning har länge varit en prioriterad fråga för Moderaterna. Redan i slutet av juli förra året presenterade vi ett omfattande paket på vad som behöver komma på plats:

Läs mer här. 

Där ingick bland annat:

- Polisens nationella insatsstyrka och myndigheter ska tillföras tillräckliga resurser för att samtidigt kunna göra insats mot terrorister på två eller flera ställen i landet

- Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till signalspaning under förundersökning för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.

- Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket innebär möjligheter att läsa krypterad datatrafik för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.

Andra relevanta länkar om våra politiska förslag och krav kring terrorbekämpning:

Karin Enström och Beatrice Ask.

Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask.

Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask

Publicerad: tisdag, mars 22, 2016 - 10:58