Låt föräldrar välja barnens skola!

Socialdemokraternas Kenneth Nilsson är kritisk till att föräldrar i Örebro har möjlighet att välja skola till sina barn. Han har varit tydlig med att han vill begränsa det fria skolvalet. För oss moderater vore det en oacceptabel inskränkning av föräldrars rätt att påverka sina barns liv och framtid.

Socialdemokraternas Kenneth Nilsson är kritisk till att föräldrar i Örebro har möjlighet att välja skola till sina barn. Han har varit tydlig med att han vill begränsa det fria skolvalet. För oss moderater vore det en oacceptabel inskränkning av föräldrars rätt att påverka sina barns liv och framtid.

Alla barn är olika. De har olika mål, drömmar och förutsättningar. Vi är övertygade om att föräldrar vet bättre än Socialdemokraterna vad just deras barn behöver. För oss är det därför en självklarhet att det är familjen som gemensamt ska välja vilken skola barnen ska gå i.

Idag är det tyvärr alltför få familjer som tar tillvara på möjligheten att välja skola. Vi vill därför göra skolvalet till norm i Örebro genom att införa ett så kallat aktivt skolval, efter goda exempel från Nacka och Sollentuna. Det är ett sätt att nå även exempelvis nyanlända familjer som inte känner till sin möjlighet att välja skola.

Skolvalet är en viktig frihetsreform som ger alla elever samma möjligheter att hamna på en skola som passar just dem. Genom skolvalet får familjernas inkomst och bakgrund mindre betydelse för vilken skola barnen går i. Det ger dem makt att bryta sig ur utanförskap på sina egna villkor.

Vi kan även se att elever som fått välja sin skola är mer positiva till sin skolgång. De visar ett större engagemang i undervisningen och har därigenom bättre förutsättningar att nå goda skolresultat.

Vi moderater står upp för familjernas rätt att välja skola. Det ger dem makt att bestämma över sina liv, det minskar klyftorna i samhället och sporrar både de fria och de kommunala skolorna till att bli bättre. Varje elev ska ges samma möjlighet till en bra skolgång, oavsett var i Örebro han eller hon bor eller vilken bakgrund familjen har.

Anders Åhrlin (M)
Oppositionsråd i Örebro

Maria Haglund (M)
Oppositionsråd i Örebro

Publicerad: måndag, april 10, 2017 - 09:10