Försvarsberedningen behöver omgående kallas in

Moderaterna kräver att Försvarsberedningen omgående kallas in och ges en ny bredare uppgift att förbereda nästa försvarsbeslut. I uppdraget ska samtliga Sveriges säkerhetsskapande förmågor inkluderas.

- Nya krav på både vår krisberedskap och vårt försvar behöver mötas, då behöver vi förbereda ett så bra beslut som möjligt, kunna förankra det så brett som möjligt och det behöver börja med bästa möjliga analys, säger Anna Kinberg Batra. 

Säkerhetsläget i omvärlden och i vårt närområde har försämrats sedan Försvarsberedningen presenterade sin senaste rapport 2014. Utmaningar har även blivit mer komplexa där militära och civila förmågor används parallellt. 

Därför är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp på alla de säkerhetsutmaningar som Sverige står inför och alla de verktyg vi har att möta dem med.

- Vi har sett hur hotet från den internationella terrorismen fördjupats och vi har sett aggressionen i Ukraina. Vi har också behövt möta den internationella migrationskrisen som ställer krav, inte minst på vår krisberedskap. Det är några exempel på att omvärldsläget ställer nya krav på oss, som vi inte har varit tillräckligt bra på att möta och inte haft med i analyserna förut, inför tidigare fattade beslut. Därför behövs ett brett uppdrag till Försvarsberedningen, säger Kinberg Batra.

- Därför begär jag att regeringen ska kalla in Försvarsberedningen så snart som möjligt. Det är i Sveriges intresse att vi kan ha bred förankring framöver av viktiga säkerhetspolitiska- och försvarspolitiska frågor.

Läs mer här.

Publicerad: lördag, januari 9, 2016 - 07:44
Nyckelord: