Första jobbet

Den 3 juli presenterade Anna Kinberg Batra samlade reformer för att fler ska få sitt första jobb. Totalt omfattar Moderaternas föreslagna satsningar uppemot 10 miljarder kronor – Sveriges hittills största satsning för att bryta det nya utanförskapet.

Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes födda och ungdomar utan utbildning fördjupas dessutom utanförskapet. Vägen till första jobbet blir allt längre. Detta är det nya utanförskapet. Det begränsar människors frihet och skapar otrygghet i vårt samhälle. Och det är dags att göra något åt det. Det måste bli lättare att få det där första, viktiga jobbet. Vi vill bryta bidragsberoendet. Vi vill satsa på lärlingsjobb och en bättre yrkesutbildning. Och vi vill göra det mer lönsamt att arbeta för alla med små inkomster. Vi kallar det förstajobbet-avdraget. Det gör att fler kan leva på sin första lön och få sitt första jobb. 

Det nya utanförskapet är en ödesfråga för Sverige. Alla ska kunna få sitt första jobb.

Därför föreslår Moderaterna ett samlat reformpaket. Det handlar om tre delar:
 

  • Att det alltid ska löna sig bättre att ta det första jobbet
  • Att rusta människor för det första jobbet
  • Att anstränga sig för det första jobbet


Det ska alltid löna sig att ta det första jobbet


Sverige har fortsatt höga skatter för dem med låga inkomster. En ensamstående förälder med låg inkomst har exempelvis tre gånger så hög skattekil i Sverige som i Danmark.

Moderaterna vill därför sänka skatten på arbete för dem med små inkomster och presenterar i dag förstajobbet-avdraget.

Förstajobbet-avdraget är konstruerat så att tyngdpunkten läggs för dem med lägst inkomster. En person med genomsnittlig ingångslön får en skattelättnad, i förhållande till inkomsten, som är 3 till 4 gånger så stor som dem med höga inkomster.

Förstajobbet-avdraget skulle ge uppemot två tusenlappar mer om året till servitören eller vårdbiträdet jämfört med i dag. En barnfamilj där föräldrarna är bussförare, barnskötare eller butiksbiträde, kan få uppemot 3 500 kronor extra om året att röra sig med.

Förstajobbet-avdraget beräknas leda till ökat arbete med motsvarande 10 000 heltidstjänster.


Fler behöver rustas för det första jobbet


Arbetslösheten för dem som inte har gått ut gymnasiet är tre gånger så hög jämfört med dem som har en gymnasieutbildning. Då är utbildning nyckeln till för fler att komma in på arbetsmarknaden.

En viktig väg in på arbetsmarknaden är yrkesutbildning och därför vill bygga ut yrkesvux med upp till 8 000 platser. Skolverket visar att tre av fyra som går yrkesvux kommer in på arbetsmarknaden inom ett år.

Även möjligheten att få en andra chans att läsa in sina gymnasiebetyg är i många fall avgörande för att få det första jobbet och därför vill vi införa rätt till kommunal vuxenutbildning.

Vi behöver även stärka möjligheten för att lära sig jobbet på jobbet. Detta ställer dock krav på god handledning och Moderaterna vill därför höja det handledarstöd som finns inom yrkesintroduktion så att det blir lättare för erfarna medarbetare att lära unga utan yrkeserfarenhet.

Samtidigt kan vi konstatera att utbyggnaden av yrkesintroduktionen – tyvärr – har gått alldeles för långsamt.

Vi har stort förtroende för arbetsmarknadens parter. Men om inte fack och arbetsgivare kan lösa det själva är Moderaterna beredda att stryka kravet på kollektivavtal och öppna upp yrkesintroduktionen för alla arbetsgivare på hela arbetsmarknaden.


Alla måste anstränga sig för att få det första jobbet
 

I Sverige har vi skolplikt till och med nionde klass. Det är rimligt att motsvarande krav även ställs på människor som kommer till Sverige senare i livet. Vi vill därför se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

Att anstränga sig för att gå en fullständig utbildning och fullfölja etableringsplanen ska vara ett krav för att få bidrag från offentliga medel. Den som får försörjningsstöd ska också möta tydliga krav på att göra sig anställningsbar.

Socialtjänstlagen bör därför skärpas så att det tydligt slås fast att det ska finnas en skyldighet att vara aktivt arbetssökande, anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, om det inte finns godtagbara skäl.

Detta ställer även krav på att kommunerna tydligt följer upp de krav som ställs. Många gör ett bra jobb men det kan bli bättre.

Moderaterna vill även höja jobbstimulansen, alltså hur mycket av försörjningsstödet du får behålla när du börjar jobba, från 25 procent till 40 procent, så att den som bryter bidragsberoendet får behålla mer av varje krona.

Dagens förslag innebär att en ensamstående förälder som går till en halvtidstjänst som exempelvis vårdbiträde får behålla ungefär 1000 kronor extra per månad.

Presentation, Första jobbet, bifogas

Publicerad: fredag, juli 3, 2015 - 13:40
Nyckelord: