Fler steg för ordning och reda i asylprocessen

I en intervju med SVT i dag ställer Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, krav på att regeringen ser över rätten till försörjningsstöd för dem som upprätthåller sig olovligen i Sverige. Det är ett av flera steg i arbetet med att få återvändandet att fungera bättre för dem som fått avslag på sin asylansökan.

- Det behövs bättre ordning och reda i migrationspolitiken. Det är grundläggande att det måste vara skillnad på ett ja och ett nej i asylprocessen. I dag är det alldeles för många som trots ett avslagsbeslut ändå väljer att stanna i Sverige, säger Johan Forssell.

- Tusentals människor upprätthåller sig olovligen i Sverige. Kommunerna riskerar i dag att hamna i lägen där de är tvungna att betala ut försörjningsstöd till tillståndslösa. Det är inte rimligt. Det är ingen rättighet att bli försörjd om man olovligen upprätthåller sig i ett land utan asylskäl. 

- Regeringen behöver nu göra en snabb översyn i syfte att begränsa tillgången till ersättningar för de som olovligen upprätthåller sig i Sverige. Det är en viktig principiell fråga där det inte får råda någon osäkerhet kring rättsläget. Grunden för att värna asylrätten bygger på att det ska vara tydlig skillnad på ett ja eller ett nej efter att man fått sin asylansökan prövad, avslutar Forssell. 

Bakgrund

Moderaterna och Alliansen har, inom ramen för migrationsuppgörelsen med regeringspartierna i oktober 2015, kommit överens om att ta bort dagersättning för vuxna utan barn med lagakraftvunnet beslut om att nekas uppehållstillstånd. Även rätten till anläggningsboende ska tas bort för samma grupp då lagakraftvunnet beslut föreligger och tiden för att lämna landet har upphört. Detta understryker även betydelsen av att samma grupp – vuxna utan barn och utan tillstånd att vistas i Sverige – inte ska kunna ges rätt till försörjningsstöd mot en kommuns nekande. 

Läs mer här.

Publicerad: tisdag, februari 9, 2016 - 08:28