Fler förvarsplatser för bättre ordning och reda i asylprocessen

Det måste vara skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen. Ett mycket stort antal som fått avslagsbeslut väljer samtidigt att olovligen vara kvar i Sverige. Det riskerar att skapa parallella samhällen. Förvar är en viktig åtgärd för att säkerställa att personer inte avviker i väntan på att återvända till sina hemländer. I vårbudgeten kommer Moderaterna därför avsätta resurser för fler förvarsplatser och minst ett nytt förvar i norra Sverige, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson.

  • Det måste vara skillnad på ja och nej i asylprocessen. Då behövs de här förvarmöjligheterna för att säkerställa att människor lämnar landet när de ska göra det och inte går under jorden, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson. 
  • Det behövs minst ett till förvar och det behöver ligga i Norrland. Polisen vittnar om att när någon borde in i förvar, som befinner sig i till exempel Luleå eller Boden, så har man inte tid och resurser att följa med den personen till närmaste förvar som ligger i Gävle. Då lämnas de vind för våg i stället. Det är en orimlig situation.
  • Vi utesluter heller inte ytterligare fler förvarsplatser. Vi kan inte se på när ett skuggsamhälle växer fram, avslutar Forssell. 

Moderaterna föreslår:

  • Att fler förvarsplatser ska inrättas och att förvar ska användas i större utsträckning då det finns en risk för att en person som fått avslag på sin asylansökan avviker. 
  • Att minst ett nytt förvar ska inrättas i norra Sverige. Det är inte rimligt att polis och andra myndigheter ska behöva åka så långa sträckor som i dag eller att en person som borde tas i förvar i stället släpps. 

Läs mer här.

 
Publicerad: fredag, mars 18, 2016 - 17:11