Ett år som partiledare

Intervju med partiordförande Anna Kinberg Batra.

Det har gått ett år sedan du blev vald till partiledare och Moderaterna fick en ny partiledning. Hur känns det?
Jag är stolt över hur bra vi har kommit i gång med nya uppgifter på bara ett år. Att gå från åtta år i regeringsställning till opposition är en stor förändring. Något liknande har vi inte gjort på över 20 år och Sverige står inför helt nya utmaningar. Då krävs det mycket och målinriktat arbete för att lägga grunden för nästa regering.

Året började med att partistyrelsen tillsatte flera politiska utvecklingsgrupper. Hur ser du på det politiska utvecklingsarbetet?
Vi behöver förnyelse och utveckling inom flera områden, och arbetsgruppernas förslag fick också brett stöd på vår stämma i Karlstad i oktober. Arbetet med att ta fram nya politiska förslag, som vi bara har inlett, visar att vi har förmåga att förändra och ompröva vår politik för att möta de nya utmaningar som Sverige står inför. Vi tror på ett Sverige som kan mer och jag är glad över att hela partiet bidrar i det politiska utvecklingsarbetet.

Vilka var Moderaternas viktigaste politiska besked under 2015?
Vi har påbörjat flera viktiga skiften i vår politik. Sverige behöver förslag som bryter det nya utanförskapet, därför återupprättar vi vår jobbpolitik genom att bland annat göra det mer lönsamt att lämna utanförskap för eget arbete. Det behövs ordning och reda i välfärden, därför vill vi skärpa kraven på verksamhet och ekonomi och förbättra tillsyn och uppföljning oavsett om det är en offentlig eller fristående huvudman. Vi omprövar vår migrations- och integrationspolitik, både för effektivare mottagande och för bättre integration. Den akuta flyktingkrisen är inte över, utan nu krävs både mottagande, bostäder och snabbar vägar in på arbetsmarknaden. Och vi har startat skolinitiativet, för att lyfta den svenska skolan.

Hur känns det att arbeta i opposition?
Visst var vi moderater besvikna på valnatten 2014, men redan 2015 har vi visat att vi inte tänker stå vid sidan av och bara klaga. Det är inte att bedriva ansvarsfull oppositionspolitik. Tvärtom har vi moderater, efter att ha utvecklat och presenterat förslag som regeringspartierna sedan har mött, redan under 2015 kunnat medverka till beslut om tillfälliga uppehållstillstånd och åtgärder för att möta flyktingkrisen, stärkta försvarsresurser, tidigare betyg i skolan, och bättre kamp mot terrorismen bara för att nämna några. Vi kommer fortsätta lägga förslag som Sverige skulle behöva genomföra, och kan de genomföras redan nu så är det bra för Sverige.

Hur sammanfattar du 2015 och hur ser arbetet framåt ut?     
2015 innebar svåra prövningar för Sverige och kom att domineras av krishantering. Vi var i omställning internt, kriser dominerade inrikespolitiken och omvärlden var orolig inte minst på grund av flyktingkrisen och hotet från terrorismen. Dessa kriser och prövningar är inte över, som statsministern verkar tro, utan kräver tvärtom ledarskap och reformer under flera år framåt. En avgörande del i detta är att kontinuerligt utveckla politiken. Det ansvaret har Moderaterna under året visat att vi är beredda att ta och vi kommer att fortsätta arbeta för att Sverige ska bli ett bättre land att leva i. Ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till och där var och en kan känna trygghet. Så lägger vi grunden för att nästa regering ska kunna bygga Sverige starkare.

Publicerad: söndag, januari 10, 2016 - 10:13