En orolig omvärld kräver samarbete

I riksdagens utrikespolitiska debatt i dag betonade Karin Enström, utrikespolitisk talesperson, vad som krävs för att stärka Sveriges utrikespolitik. Bland annat ställdes krav på en mer aktiv EU-politik, en färdplan för svenskt NATO-medlemskap och att arbeta för ett reformerat FN som kan agera.

Vår omvärld är i dag mer osäker och orolig än på mycket länge. Flyktingkrisen, Rysslands agerande, gränsöverskridande terrorism samt finansiell och ekonomisk osäkerhet måste mötas med mer av konstruktivt samarbete, inte mindre. 

Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet, internationell rätt och en fungerande rättsstat. 

I det arbetet är några delar särskilt viktiga:

Mer aktiv EU-politik
EU har misslyckats med att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Moderaterna vill därför se ett EU som är bättre rustat för att möta dagens många och svåra utmaningar. Regeringens agerande har i stället utmärkts av passivitet. Det krävs en mycket mer aktiv EU-politik för att Sverige ska kunna påverka samarbetet i rätt riktning. 

Fördjupa Sveriges samarbete med Nato och färdplan för svenskt Nato-medlemskap
Sveriges säkerhet byggs tillsammans med andra. Nato är en central organisation för Europas säkerhet. Vår säkerhetspolitik - såväl att ge som att ta emot hjälp i händelse av krig i vårt närområde - är i praktiken beroende av Nato. Moderaterna vill fördjupa Sveriges samarbete med Nato och utveckla en färdplan för svenskt Nato-medlemskap. För oss är inte frågan om Sverige ska bli medlem, utan när. 

Ett reformerat FN som kan agera
Kriget i Syrien har ställt det internationella samfundet och FN inför svåra prov. FN:s säkerhetsråd har inte tagit sitt ansvar och nu är det svårt att se ens hur ett samlat råd kan lösa konflikten. Vi stödjer Sveriges kandidatur till Säkerhetsrådet men den måste följas av en agenda för ett reformerat FN som kan agera. 

Se den utrikespolitiska debatten här

Publicerad: onsdag, februari 24, 2016 - 10:16
Nyckelord: