Alliansen har tagit ställning till hanteringen av folkomröstningsresultatet

Alliansen har nu tagit ställning till hanteringen av folkomröstningsresultatet. Sedan den rådgivande folkomröstningen har två utredningar genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Dels om alternativ till trängselskatten avseende påverkan på trängsel och miljö och dels alternativ finansiering istället för trängselskatt. Trängselskattens effekter på trängsel och miljö är svåra och mycket dyra att ersätta. Detsamma gäller medfinansieringen av Västsvenska paketet. Det heller är inte aktuellt att kraftigt höja skatten i Göteborg. Samtliga parter i Västsvenska paketet har även meddelat att de står kvar vid ingånget avtal. 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnar idag in ett yrkande till kommunstyrelsen där det föreslås att det rådgivande folkomröstningsresultatet antecknas. Vidare föreslås att fullmäktiges begäran om Backaundantaget omgående verkställs av regeringen, att förseningsavgifterna sänks och att framtida justeringar i systemet uppfattas som begripliga samt ändamålsenliga hos allmänheten.        

-  Behovet av infrastruktursatsningar i Göteborg är stort då staden under lång tid inte lyckats få nationella infrastruktursatsningar. Investeringarna i Västsvenska paketet kommer att skapa nya möjligheter för tillväxt, nya jobb, regionförstoring och stadsutveckling i Göteborg och Västsverige. Det är därför viktigt att de inte förhindras eller försenas, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

-  Betalstationernas placering i Backa har varit omdebatterade. Boende har uppfattat situationen som ohållbar och Alliansen har varit drivande för att hitta en lösning. Alliansregeringen föreslog att undantaget skulle införas i januari 2015. Sedan regeringsskiftet har den nya rödgröna regeringen inte agerat. Detta är oacceptabelt. Vi tycker det är viktigt att undantaget snarast införs. Göteborg och regionen behöver Västsvenska paketet. Och mer därtill, säger Helene Odenjung (FP). 

- Trängselskatten är reglerad i lag. Det är Riksdagen, inte staden, som har beslutsrätten i frågan. Ett slopande av trängselskatten kräver ett beslut i Riksdagen, och därför överlämnar vi nu resultatet av folkomröstningen till regeringen som i så fall får ta ett initiativ till Riksdagen, säger David Lega (KD). 

För fler kommentarer kontakta:

Jonas Ransgård, Kommunstyrelsens andre vice ordförande (M), 070-731 16 80        
jonas.ransgard@stadshuset.goteborg.se 

Helene Odenjung, Kommunalråd (FP), 0707-61 27 48 
helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se 

David Lega, Kommunalråd (KD), 0735-12 34 56
david.lega@stadshuset.goteborg.se 

Publicerad: tisdag, mars 3, 2015 - 15:01