Åldersbedömningar krävs omgående

I morgonens SVT Rapport kräver Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson och Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson, att åldersbedömningar ska börja användas omgående – både i syfte att underlätta brottsutredningar och för att asylsökande ska få rätt insatser.

I dag är det i flera fall mycket svårt att bestämma ålder på ensamkommande barn som kommer till Sverige då ID-handlingar ofta saknas. Detta får till följd att asylsökande vuxna i stället behandlas som barn. 

Moderaterna ställer därför i dag krav på att medicinska ålderbedömningar omgående ska börja användas. 

Att åldersbedömningen inte fungerar har även blivit ett problem i brottsutredningar. Polisen i Stockholm och Göteborg rapporterar om en situation med allt fler vuxna och ungdomar som kommer, från framför allt Marocko, till Sverige och hamnar i kriminalitet. 

- Ofta uppges en lägre ålder för att undvika att dömas för brott eller för att få ett lindrigare straff. Detta är också en grupp där det flesta saknar asylskäl och som borde återvända till sina hemländer, säger Johan Forssell. 

- Att asylsökande vuxna behandlas som barn är framför allt fel ur ett barnperspektiv. Barn ska bo med andra barn – inte med till exempel vuxna män. Migrationsverket har redan i dag en särskild enhet, ID-enheten, som granskar ID-handlingar och bedömer om de är förfalskade. Det är fullt möjligt med en enhet också vad gäller medicinska åldersbedömningar, som är avskild från enheter som arbetar med asylprövningar, där läkare ska kunna anställas för uppgiften. Enheten bör vid behov bistå rättsväsendet med bedömningar för att komma till rätta med dagens problematik, säger Forssell. 

- Moderaterna har tidigare föreslagit att medicinska åldersbedömningar ska användas. Regeringen har gett besked om att de delar vår uppfattning. Trots detta har vi en situation då medicinska ålderbedömningar i princip inte genomförs alls. Den senaste tidens utveckling visar tydligt att det krävs omgående förändringar så att Polisen ska kunna lagföra efter rätt ålder. Regeringen måste nu ta ansvar för det blir en ordning som fungerar, avslutar Elisabeth Svantesson. 

Bakgrund:
Medicinska åldersbedömningar är en godtagen metod av svenska Socialstyrelsen och används i 23 av 28 EU-länder.

Medicinska bedömningar bör ske regelmässigt då åldern är osäker och redan vid ansökan om uppehållstånd. Det bör även kunna ske om tveksamhet om ålder uppstår senare, till exempel på ett boende, eller i samband med beslut. 

Arbetet ska ske professionellt utifrån tillämpad kunskap och vetenskap, till exempel med hjälp av riktlinjer utfärdade av Socialstyrelsen.

Åldersbedömningsfrågan är dessutom viktigt för att få en fungerande ordning för återvändande, till exempelvis Marocko, på plats.

Läs mer här.

Publicerad: onsdag, januari 27, 2016 - 08:25