Orvar Windisch

Civilingenjör

Foto: 
OW

Som moderat politiker i Nyköpings kommun vill jag verka för en god hushållning med skattebetalarnas pengar, genom väl avvägda och långsiktigt hållbara investeringar tillsammans med en slimmad och effektiv kommunal förvaltning.

Jag värnar om möjligheten för medborgarna att välja bort utförare inom vård, skola och omsorg, som inte håller tillräcklig kvalitet i sin verksamhet. . Därför är det viktigt med bibehållen valfrihet inom dessa områden.

Jag vill dessutom arbeta för att samhället, i större utsträckning än för närvarande, tar till vara den stora kompetens som finns hos våra seniormedborgare.

Är född 1939, gift, har två vuxna döttrar och fem barnbarn. Är civilingenjör KTH med inriktning teleteknik, och har arbetat med test av telekommunikationssystem i hela mitt liv. Nu driver jag ett företag som erbjuder utbildning och konsultation inom telekommunikation.

Har alltid varit moderat, men inte verkat aktivt i brist på tid. 2007 flyttade jag och min fru från Huddinge till Nyköping. Där engagerade jag mig mer aktivt i partiet och vid årsmötet 2010 fick jag förtroendet att ingå i styrelsen för Moderata Seniorer i Nyköping som sekreterare.