Lynn Thulin

Ersättare fritidsnämnden, Hässleholm

Foto: 
Lynn Thulin

"Som företrädare för Moderaterna i Hässleholm i KF och BUN tycker jag det är viktigt med allroundförmåga och att kunna prioritera. Riktlinjer för hur vi prioriterar tycker jag ska ligga i både rättvisa och en tydlig förankring i den Moderata ideologin, i vår positiva syn på alla människors kapacitet."

Det viktigaste i ett välfungerande samhälle är ett stabilt näringsliv, utan detta har vi ingen bas för att kunna ta hand om samhällets kärnfrågor: vård, utbildning, omsorg, liksom infrastruktur och försvar/rättsväsende. Jag anser att det offentliga ska göra så lite som möjligt utanför dessa kärnområden. Beslut fattas bäst när de sker så nära som möjligt till den individ eller den grupp, som berörs/har intresset. Därför bör så få beslut och så liten budget som möjligt hanteras av politiker - dvs fler beslut och möjligheter ska kunna drivas av den som frågan ligger närmast. Denna fråga präglar också min hållning till det Europeiska samarbetet  som ska vara mycket samarbete, och så lite tvingande styrning, som möjligt. Samma princip lokalt som internationellt således. Grunden för ett gott och aktivt näringsliv är kreativitet. Kreativitet får vi genom en högt utbildad befolkning, med gedigna humanistiska kunskaper vilka tillåter oss att verka konstruktivt i en internationell värld. Därför är jag också extra stolt över de internationella och entreprenöriella inriktningar som lärarna har skapat i Hässleholms skola.