Vår politik

Läs om Moderaternas politik i Motala!

Bli medlem i Moderaterna i Motala och Borensberg

För en god ekonomisk hushållning

Alliansens budgetförslag 2016

Inför LOV för särskilt boende

Östergötlands sjöstad behöver en ny simhall!

Hur bör Motala centrum utvecklas?

Inför samhällstest för alla nyanlända