Anmäl dig till röstlängden

Röstlängden gäller i 10 år från det att du registrerat din flytt från Sverige. Har du bytt adress i ulandet eller glömt att registrera din utlandsflytt går du miste om viktig information som skickas med post från bland annat Valmyndigheten, exempelvis ditt röstkort till nationella valet. Glöm inte att registrera dig i tid, gärna idag!
Läs här

Försvarsminister Karin Enström besökte Paris

Torsdagen den 26 juni besökte Karin Enström, Sveriges försvarsminister, Moderat Nätverk i Paris.

 

 

Läs mer här

Henrik von Sydow reser till Schweiz 2-3 juni

Henrik von Sydow besöker tillsammans med svensk-schweiziska handelskammaren Geneve, Lugano och Zurich för att bland annat tala om det svenska skatteläget.

Läs mer här

Henrik von Sydow reser till Schweiz

Sverigemötet

Nu finns vi på Twitter

Mer kunskap i skolan