Regeringen måste lyssna på riksdagen

Vi har en rödgrön regering som bryter vallöften och som är på väg att genomföra en allvarlig vänstersväng. Frågan är om de lyssnar på riksdagen när de blir nedröstade i kammaren. På miljöområdet och de areella näringarna har regeringen mottagit ett tjugotal tillkännagivanden som de inte får blunda för. 

Ineffektivt stöd för klimatinvestering

Hög tid att förvalta sälbeståndet

Ge inte djuren antibiotika

Hur tänker regeringen skydda kalkindustrin på Gotland?