Med sikte på 2018

Något omskakade efter en minst sagt turbulent politisk höst kan vi moderata miljövänner nu fokusera på livet i opposition med full kraft. Vi vet att vi har en god miljöpolitik som inte innebär att jobben riskeras. Det måste vi bli bättre på att visa. 

Moderaterna bildar landsbygdsgrupp

Mattias Svensson föreläste om miljöpolitik

Romson och Bucht uppfinner hjulet på nytt

IP-debatt om det rättsosäkra läget för bönder