En spännande höst väntar

Det är en spännande höst som ligger framför oss, en höst som avslutas med det 21:a partsmötet under FN:s klimatkonvention i Paris i december. Snart går vi in i motionsperioden som har blivit viktigare nu än när vi satt i regeringsställning. Partistämman i oktober i Karlstad kommer att staka ut vägen för moderaternas fortsatta väg framåt.

"Regeringen äventyrar Sveriges roll som föregångsland"

Ineffektivt stöd för klimatinvestering

Hög tid att förvalta sälbeståndet

1000 nya poliser för ökad trygghet

Hur tänker regeringen skydda kalkindustrin på Gotland?

Miljö- och jordbruksutskottets Jesper Skalberg Karlsson frågade nyligen näringsminister Mikael Damberg (S) hur han tänker agera för att skydda kalkindustrin på Gotland?