Migration och integration

Vårt Sverige är öppet mot omvärlden. Vi välkomnar arbetskraftsinvandring och erbjuder människor på flykt en möjlighet att söka skydd. Arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället, och därför arbetar Moderaterna för att sänka trösklarna till det första jobbet.

Krig, förtryck och oroligheter eskalerar i vår omvärld. Sverige ska inte vara en militär stormakt, men vi kan vara en humanitär stormakt genom att erbjuda människor en fristad från våld och förföljelser. Den som söker skydd i Sverige ska få en rättssäker prövning om asyl och ett bra mottagande med humana och tydliga regler.

Öppenhet mot omvärlden är vår historia och vår framtid. För att möta den internationella konkurrensen behöver Sverige ett öppet regelverk för arbetskraftsinvandring. Därför tar vi strid mot Socialdemokraternas förslag om att begränsa arbetskraftsinvandringen. Det skulle skada kompetensförsörjning, tillväxt och framväxten av nya jobb.

Utrikes födda personer utgör ett viktigt tillskott på svensk arbetsmarknad. Samtidigt finns problem med utanförskap och segregation. Därför vill vi sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, stärka skolor och värna tryggheten i utsatta områden, samt motverka diskriminering.

  • Den som flyr från krig och förföljelse ska kunna söka skydd i Sverige.
  • Sve­rige behöver arbetskraftsinvandring för tillväxt och välfärd.
  • Idag går 750 000 utrikesfödda svenskar till jobbet. 180 000 av dem har kommit in på svensk arbetsmarknad sedan 2006. Gemensamt för dem alla är att de är med och bidrar till det svenska samhället.

Arbetsgruppensrapport finns här.

 

Published: fredag, september 4, 2015 - 09:36

Alla politiska områden A-Ö