Moderaternas budgetmotion

Varför måste sjuka vänta så länge i Örebro län?

Under sommaren har vårdköerna debatterats och socialdemokraterna i Örebro läns landsting fortsätter att kritisera alliansregeringen för att kömiljarden bidrar till att sjuka får vård snabbare.

Läs mer här

Insatser med anledning av flyktingkrisen

Bli medlem