Landsbygd

Jord-, skogsbruk och fiske spelar stor roll för Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd.

Omkring 90 000 företag finns inom de gröna näringarna. Det är en av landets största småföretagargrupp som tillsammans står för drygt 4 procent av vår BNP.

Landsbyg­den är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Arbetslinjen är central för en levande landsbygd, men även infrastruktur och transporter är av stor betydelse. Skatter, regler och offentlig service ska utformas så att det är möjligt att leva i hela Sverige. Det är därför viktigt att säga nej till skatter och avgifter som skulle drabba landsbygden hårt, till exempel kilometerskatt eller andra skattehöjningar på jobb och företagande.

  • Vi säger nej till kilometerskatt eller andra skattehöjningar på jobb och företagande som skulle slå särskilt hårt mot landsbygden.
  • En levande landsbygd behöver arbetstillfällen för att behålla sin dragningskraft, därför är arbetslinjen extra viktig för landsbygden.
  • En stark landsbygd behöver god infrastruktur och bra villkor för företagarna.

 

Published: fredag, mars 20, 2015 - 11:47

Alla politiska områden A-Ö