Val 2018

Det är snart dags - valet 2018 närmar sig.
Just nu pågår nomineringsarbete för att få så bra företrädare på våra listor som möjligt och lokalt arbetar vi även med valprogrammet.
Valledare för moderaterna i Kävlinge är vår föreningsordförande Johan Ericsson. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.
Nominera in dig eller någon du vill se på moderatlistan i kommunen till nominering@kavlingemoderaterna.se

Nominering riksdag och region:
Till riksdag och regionen har nomineringstiden gått ut och just nu pågår arbetet i nomineringskommittéerna runt om i Skåne. Det kommer att bli ett provval i augusti/september och på nomineringsstämman 26 november väljer moderaterna i Skåne de som ska stå på listorna för moderaterna i de olika valkretsarna. 

Kävlinge tillhör i skrivande stund mellankretsen för Regionvalet samt södra kretsen för Riksdagsvalet. Kretsarna för regionen ses över och det troliga är att även denna kommer att spegla valkretsen för riksdagen, dvs södra. 

Nominering kommun:
I kommunen går det ut under försommaren en förfrågan till medlemmarna om vem som vill kandidera. Du kan också nominera in på mail nominering@kavlingemoderaterna.se. Vi sammanställer sedan kandidaturerna och genomför ett digitalt provval i kommunen under december/januari. På årsmötet den 26 februari 2018 sätt slutligen moderaternas lista inför kommunvalet. I Kävlinge kommun har vi en valkrets

Valprogram:
Arbetet med valprogrammet inför 2018 har påbörjats. Det tar avstamp i vårt reviderade kommunalpolitiska program som du hittar här. Alla medlemmar kommer att bjudas in att vara med och diskutera och delta i framtagandet av programmet, bland annat på vårt politska forum som vi har under hösten. Har du tankar och idéer kring hur moderaterna kan profilera sig i valet? Maila oss då på info@kavlingemoderaterna.se

Bli medlem!
Vill du vara med och påverka och delta? Det är aldrig för sent! Första steget är att bli medlem. Gå in här och se hur du gör. Välkommen till Kävlingemoderaterna!

Publicerad: fredag, maj 12, 2017 - 08:09
Uppdaterad: torsdag, juni 8, 2017 - 16:06