RUT och ROT

RUT- och ROT-avdragen är en möjlighet att göra avdrag för hushållsnära tjänster samt göra avdrag för reparationer i det egna hemmet. RUT och ROT har bidragit till att nya jobb skapas samtidigt som vardagslivet underlättas för fler. 

RUT-avdraget, som infördes av Alliansen, har varit en träffsäker reform för att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Det har också bidragit till öka förtroendet för skattesystemet, gjort svarta jobb vita och gett fler möjlighet att få hjälp i hemmet med sådant som tidigare gjorde att många människor tvingades gå hem tidigare från jobbet. Tillsammans bedöms RUT- och ROT-avdragen ha skapat 25 000 nya jobb.

Det finns fortsatt stora behov av att också underlätta framväxten av jobb i tjänstesektorn utan krav på högre utbildning. För dem som befinner sig i det nya utanförskapet, ofta unga med svag utbildning och utrikes födda, är denna typ av tjänster en viktig väg in till det första jobbet. Regeringens försämringar av RUT- och ROT-avdragen riskerar att motverka framväxten av dessa jobb.

Vi föreslår i stället att RUT-avdraget ska breddas till att även omfatta flyttjänster: Flytt-RUT. Införandet av Flytt-RUT beräknas leda till över 1 000 nya årsarbeten. 

Vi vill:

  • Behålla RUT- och ROT-avdragen
  • Att RUT-avdraget breddas till att även omfatta flyttjänster

 

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:23

Alla politiska områden A-Ö