Första jobbet

Ett nytt utanförskap växer fram i Sverige. Där unga människor utan gymnasieutbildning och utrikes födda utan erfarenheter från svensk arbetsmarknad drabbas allra hårdast. Vägen till första jobbet blir allt längre. Det begränsar människors frihet och skapar otrygghet i vårt samhälle. Det måste därför bli lättare att få det första, viktiga jobbet. Alla ska kunna få sitt första jobb. 

För att bryta det nya utanförskapet, skapa fler vägar till första jobbet och lägga grunden för fler arbetade timmar vill vi:
 

  • Rusta med kunskap och kompetens så att fler kan ta det första jobbet, bland annat genom att satsa på yrkesvux och en utökad rätt att läsa på komvux
  • Göra det lönsamt att ta det första jobbet, genom ett förstajobbet-avdrag som ger störst skattelättnad för dem med låga inkomster och genom att förstärka jobbstimulansen i bidrags- och ersättningssystem
  • Att fler ska anstränga sig för det första jobbet, bland annat genom att skärpa kraven i socialtjänstlagen och införa en utbildningsplikt för de som kommer till Sverige utan färdig grundskola
  • Skapa fler vägar till det första jobbet, bland annat genom att införa en ny anställningsform, förstajobbet-anställningen
  • Bredda rut- och bibehålla rot-avdraget
  • Ha sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta, där trösklarna till första jobbet är högst

 

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:15

Alla politiska områden A-Ö