Arbetsmiljö

Det ligger i allas intresse att arbetsplatsen är trygg och säker. Det gäller inte bara det självklara att ingen ska behöva skadas på sin arbetsplats. Det är även så att en trygg och utvecklande arbetsmiljö motverkar att människor slås ut från arbetslivet i förtid. En bra arbetsmiljö ökar också möjligheten till arbete för grupper som har svårare att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden. 

Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler kvinnor än män tvingas lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa och kvinnor uppger också i högre grad än män att de lider av såväl fysiska som psykiska arbetsrelaterade besvär.

Alliansregeringen gav Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram kunskap samt att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem gav alliansregeringen. Vi vill ge Arbetsmiljöverket ytterligare resurser för att vidareutveckla det arbete som påbörjats och tillvarata de erfarenheter som projektet gett.

Vi vill att:

  • Arbetsmiljöverket ska ges särskilda resurser för att förbättra kvinnors arbetsmiljö
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:12

Alla politiska områden A-Ö