Du är här

HBTQ

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Alla ska ha rätt till respekt för sin person och sina känslor – oavsett sexuell läggning eller kön. Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. 

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer. Detta inte minst tack vare den liberala lagstiftning som på många områden sett till att hbtq-personer har samma rättigheter som andra. Det är en fantastisk utveckling som vi alla kan vara stolta över. 
 

  • Vi har infört en könsneutral äktenskapslagstiftning med lika rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller motsatt kön. Vi vill också att registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU.
  • En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Vi står bakom lagarna som möjliggjorde för lesbiska par att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar.
  • Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas mobbing etc. Skolan fyller därför en viktig funktion i arbetet med att motverka diskriminering och fördomar.
Published: torsdag, mars 20, 2014 - 13:39

Alla politiska områden A-Ö