Integritet

Den snabba utvecklingen av digitala produkter, tjänster och kommunikationsmedel innebär både möjligheter och utmaningar. Omfattande och detaljerade personuppgifter behandlas i dag av både myndigheter och privata aktörer och under förhållandevis kort tid har allt mer information, som tidigare förutsatt manuell hantering, digitaliserats. Riskerna för att människors personliga integritet kränks ökar när all denna information behandlas. Det finns också stora utmaningar i att bekämpa andra typer av integritetskränkningar i den digitala miljön, där näthat är ett tydligt exempel. 

Vi verkar för ett öppet samhälle med en värdegrund som bygger på tolerans, yttrandefrihet, jämställdhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Lagar som inskränker den personliga integriteten ska vara väl avvägda, nödvändiga och ändamålsenliga. Skyddet för den personliga integriteten ska vara starkt.

  • Respekten för den personliga integriteten ska bibehållas även i tider då tekniken utvecklas i hög takt. Människors rätt till sin personliga integritet måste säkerställas.
  • Det är angeläget att medborgare, företag och organisationer har god information om rättigheter, skyldigheter och ansvar i den digitala miljön och att eventuella överträdelser av gällande regelverk följs upp genom noggrann tillsyn. Vi vill därför förstärka Datainspektionens arbete med tillsyn, informationsspridning och utbildning för att förebygga och motverka integritetskränkningar, inklusive näthat. 
Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:35

Alla politiska områden A-Ö