Väg

Sverige är ett land med stora avstånd. Många är helt beroende av vägnätet och bilen för att till exempel kunna ta sig till jobbet. Större delen av allt gods som transporteras går vid något tillfälle på väg. Vi arbetar för att vägnätet ska fungera bra så att hela Sverige kan leva.

  • Vi vill att vägarna i Sverige ska kännetecknas av hög standard och hög säkerhet. Vi sätter trafiksäkerhet i första rummet och strävar mot att uppfylla nollvisionen
  • Vi tycker att det ska gå att bo och verka i hela landet. Ett väl fungerande vägnät är förutsättningen för det. En annan förutsättning är att man har råd att ta bilen. Vi är därför motståndare till kilometerskatt och andra skattehöjningar som främst drabbar människor på landsbygden. 
Published: måndag, september 15, 2014 - 11:56

Alla politiska områden A-Ö