Sjöfart

Sjöfarten är mycket viktig för svensk industri och handel. De flesta importvaror som vi köper och större delen av vår export transporteras med båt, nästan all svensk utrikeshandel transporteras sjövägen. 

Sjöfartens stora kapacitet gör den både miljövänlig och kostnadseffektiv. Vi vill att det i Sverige ska finnas en konkurrenskraftig sjöfartsnäring, det stärker Sverige som exportland och skapar viktiga arbetstillfällen.

  • Vi vill att det ska införas en tonnageskatt. En tonnageskatt är starkt efterfrågad av branschen och skapar en förutsägbarhet för svensk sjöfart och är en viktig komponent för att klara internationell konkurrens
Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:59

Alla politiska områden A-Ö