Hållbara transporter

Den största utmaningen på vägen mot ett hållbart samhälle är att ställa om en bränsletörstig fordonsflotta till förnybara energikällor. När Alliansen tillträdde år 2006 fanns endast 3 procent förnybara drivmedel i våra vägtransporter. Idag har vi redan nått vårt och EU:s mål om minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år 2020. 

Vårt mål är att Sverige till år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi. Vi tror att detta är möjligt genom att stötta teknikutveckling och innovation på området, vara konkurrens- och teknikneutrala och låta marknaden hitta det optimala drivmedlet under fria konkurrensförhållanden och fortsätta arbeta med grön skatteväxling och miljö- och tillväxtfrämjande styrmedel.

Som ett led i att nå fler hållbara transporter vill vi satsa på en förstärkning av våra vägar och en ändring av regelverket så att tyngre fordon, lastbilar upp till 74 ton, ska kunna börja användas. I framtiden vill vi även se att längre lastbilar tillåts. Tyngre och längre lastbilar är bra för såväl miljön som jobben och företagens villkor. Det gör att samma transporter som görs i dag kan göras av färre lastbilar. En investering i bättre transporter är en investering i industrijobb. Det är en åtgärd som efterfrågas av svensk industri runt om i landet och som sänker kostnader, ökar produktiviteten och minskar utsläppen. Frågan om att tillåta tyngre och längre lastbilar bromsas av regeringen. Tillsammans med höjd dieselskatt, dyrare energiproduktion och hotet om en lastbilsskatt är det en politik som Sverige inte har råd med.

  • Vi vill satsa 2,4 miljarder kronor (2016-2024)  för att införa tyngre lastbilar i Sverige
  • Vi säger nej till avståndsbaserad vägslitageavgift, även kallad lastbilsskatt, som regeringen ämnar införa. Svenska företag och svensk industri behöver inte ytterligare pålagor i form av straffskatter, de behöver bättre villkor och konkurrensvillkor samtidigt som vi arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Ett steg i rätt riktning är i stället de försök som görs med elektrifierade vägar för den tyngre trafiken. Vi tror på tekniska framsteg i stället för straffskatter.

 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:56

Alla politiska områden A-Ö