Vår politik på Gotland

Vår utgångspunkt är att Gotland är en fantastisk ö – men att mycket kan bli bättre. I flera delar av samhället finns utmaningar som rätt hanterade innebär stora möjligheter. Det är genom att tillvarata den potential som finns här vi också kan utvecklas. Gotland kan bättre.

Moderaterna på Gotland tror att jobben är en av vår tids största utmaningar. För oss är det en viktig fråga. Med fler i arbete minskas klyftorna i samhället och finansieringen av välfärden säkras. Vår politik utgår från arbetslinjen – det ska löna sig att arbeta och alla jobb behövs. För Gotland handlar det bland annat om att ha goda förutsättningar för turismnäringen och långsiktiga perspektiv i politiken för lantbruket.

För att landsbygden på Gotland ska utvecklas krävs fler och växande företag. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att göra det enklare att driva företag och billigare att anställa. Vi vill också bekämpa regelkrånglet och satsa på forskning och utveckling av de gröna näringarna. Lantbruket behöver inte en rödgrön skattechock.

Moderaternas politik för skolan har tydligt kunskapsfokus. Det är grundläggande för ett välfärdssamhälle att varje elev och student ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Därför driver Gotlandsmoderaterna på för en resursstark skola, där läraryrket har hög status och kopplingen till arbetsmarknaden är tydlig.

Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Vår vision är att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation, men framförallt att man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Äldre ska ses som fria och självständiga individer med egna intressen och önskemål – inte som ett kollektiv. Målet för vår äldrepolitik är att egenmakten ska vara stor och möjligheten till ett aktivt liv vara god.

Håller du med oss? Prova på att bli medlem!

Publicerad: måndag, januari 18, 2016 - 10:51
Uppdaterad: måndag, januari 18, 2016 - 14:12